www.lu.lv

Uz sākumlapu Uz sākumlapu


Otrdiena, 27.01.2015:
Ildze, Ilze, Izolde

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Studentu pašpārvalde (PPMF SP) ir neatkarīga, uz vienu gadu studentu ievēlēta organizācija, kuras sastāvā ir PPMF studenti, kas pārstāv studējošo intereses un tiesības gan fakultātes, gan universitātes mērogā.

Ko dara PPMF Studentu pašpārvalde?:

  • risina jautājumus saistībā ar studiju procesu un fakultātes vidi,
  • pārstāv studentu intereses fakultātes Domē,
  • pārstāv studentu intereses Latvijas Universitātes Studentu padomē,
  • reprezentē fakultātes studentus dažādos pasākumos, piemēram, izstādē "Skola", pasākumā "LU Māja",
  • organizē dažādus kultūras un sporta pasākumus, piemēram, jauno studentu svētki Pirmsaristotelis, Netradicionālās sporta spēles, Mācībspēku diena, Iesvētības jeb Fukši, Ziemassvētku tirdziņš „Putenis”,
  • realizē sociālos un akadēmiskos projektus, piemēram, Pavasara talka un Semināru nedēļa,
  • informē studentus par aktualitātēm fakultātē un universitātē.

Iesaistīties pašpārvaldes darbībā var jebkurš fakultātes students, kam ir svarīga studiju vide un procesi, kas norosinās fakultātē vai universitātē!

LU PPMF Studentu pašpārvalde 2014: virzienu vadītāji

KARĪNA RUSAKA
vadītāja
karina.rusaka@gmail.com

PĒTERIS DŪNIS
vadītājas vietnieks
peeterisduunis@gmail.com

MAIJA SKRIPSTE
vadītājas vietniece
maija.skripste@gmail.com

IEVA VĀVERE
studiju virziena vadītāja
vavere.ieva@gmail.com

ALVIS REINIS
labklājības virziena vadītājs
alvisreinis@gmail.com

ANNA KAMINSKA
projektu virziena vadītāja
anna.kaminska.lv@gmail.com

KATRĪNA BIELE
komunikācijas virziena vadītāja
katrina.biele@gmail.com

Latvijas Univeristātes Studentu padome (LU SP)

LU SP ir studentu interešu un tiesību pārstāvniecības institūcija universitātes mērogā, kuras sastāvā ir vēlēti visu 13 fakultāšu studējošo pārstāvji. Vairāk informācijas: www.lusp.lv/par-lu-sp/

LU PPMF Studentu pašpārvalde 2014: pārstāvji LU SP

ILZE KONOŠONOKA
LU SP biedrs
ilzekonosonok@gmail.com

KATRĪNA BIELE
LU SP biedrs
katrina.biele@gmail.com

MĀRTIŅŠ MĀRTUŽS
LU SP biedrs
martins.martuzs@gmail.com

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Dome

Fakultātes Dome ir pārvaldes institūcija, kuras sastāvā ir gan akadēmiskais personāls, gan studējošo pārstāvji. Tā izskata akadēmiskā darba, saimnieciskos un finansiālos jautājumus, kas ir fakultātes kompetencē. Dome ievēlē akadēmiskos amatus (docenti, lektori, pētnieki), apstiprina izmaiņas studiju programmās, noslēguma darbu komisijas, u. c.

Domes sēdes notiek reizi mēnesī (pēdējā mēneša ceturtdiena plkst. 16:15) un ir atklātas – tajās var piedalīties ikviens studējošais, bet balsstiesības ir PPMF studentiem, kurus ievēlē Studentu pašpārvalde

Domnieki:: Ieva Vāvere, Linda Berga, Margarita Bernāne

PPMF Studentu pašpārvaldes kontakti:
Atrodamies: Rīgā, Jūrmalas gatve 74/76, telpa B4
e-pasts: pedpsihmaksp@gmail.com;
Tel.nr.: +370 67034044

Seko līdzi LU PPMF Studentu pašpārvaldes jaunākajai informācijai:
draugiem.lv/pedpsihi
facebook.com/pedpsihmak
twitter.com/pedpsihmak

 
 

[Uz sākumlapu] [Fakultāte] [Nodaļas] [Centri] [Studijas] [Tālākizglītība] [Pētniecība] [Projekti] [Studentiem] [Skolēniem] [Mēs un par mums] [Foto] [Saites] [Darbiniekiem] [Lapas karte] [Meklētājs] [Par šo Web vietu]

© LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, 2004.- 2010.
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, LV- 1083, tel. 67034000, ppf@lu.lv, vieta kartē