www.lu.lv

Uz sākumlapu Uz sākumlapu


Ceturtdiena, 29.01.2015:
Valērijs, Aivars

Informācija par LU PPF datortīkla un serveru lietošanu kopš 01.09.2004., izmaiņas 05.09.2005.

 izdrukai

Lietotāji var griezties personīgi inženieru telpā, lai, uzrādot studentu apliecību, izveidotu lietotāju vai atjaunotu paroli UNC un FTP piekļuvei fakultātes serverim (lūdzam nejaukt ar Lanet e-pasta u.c. lietotājvārdu).

Nostādnes

Sekojot informacijas tehnoloģiju nozares attstībai un mūsdienu prasībam, ir veiktas dažas izmaiņas fakultates lokālajā datortīklā:
a) ir pabeigta pāreja uz Microsoft Windows XP Professional vai Microsoft Windows 2000 Professional (veciem datoriem) operētējsistēmu visās datorklasēs un pasniedzēju telpās (A-228, A-213, A-217 - MS Windows XP Prof., A-215 - MS Windows 2000, bet pasniedzēja datorā ir duālā iesāknēšanās MS Windows 2000/Me, savukārt visā A-217 auditorijā ir duālā iesāknēšanās MS Windows XP/Me, no Windows Me serveriem pa UNC šārēm pieslēgties nevar),
b) iespēju un vēlmju robežās notiek pāreja uz Microsoft Office 2003 biroja lietojumprogrammu paketi (arī tās latviskoto versiju), bet tīklā sastopamas arī iepriekšējās versijas,
c) pasniedzējiem un studentiem tiek piedāvāta iespēja uz fakultātes servera saņemt lietotājvārdu ar paroli un individuālu mapi savu datņu glabāšanai ar piekļuves iespēju no mājām (uz servera saglabātajiem datiem tiek veidotas rezerves kopijas ne retāk kā reizi 2...4 nedēļās), kvota studentiem tipiski 25 MB, pasniedzējiem- pēc vajadzības,
d) studentiem un pasniedzējiem tiek piedāvata iespēja uz fakultātes Web servera izvietot savas mājas lapas un mācību materiālus kā publiskai plašpiekļuvei, tā ierobežotai piekļuvei ar lietotājvārdu un paroli, kvota tipsiki 15...25 MB,
e) studenti un pasniedzēji var lietot ne tikai savu LU e-pastu, bet arī mājas mapi failiem uz Lanet servera (studentiem 10 MB), f) lielā datoru skaita dēļ fakultātes tīkls ir sadalīts divos apakštīklos: 195.13.152.0/24 darbinieku datoriem un jaunajā 195.13.159.0/24 datorauditorijās (pagaidām tikai A-228), tīkla ātrums 100 Mb/s.

Stāstiņš par LU PPF datortīkla lietošanu

Datoros ar Microsoft Windows XP Professional SP2 operētājsistēmu var ielogoties 2 veidos: lokāli, LU domēnā:
1) Lokāli studenti var ielogoties ar koplietojuma lietotājvārdu, tad Username- students, Password- st, Log on to- datora vārds. Lietotājvārds students ir paredzēts tipveida lietojumiem, tas ir bez tiesībām instalēt (Restricted User). Šajā situācijā lietotājs uz darba datora var veidot savas mapes un saglabāt failus tikai mapē My Documents (šādi saglabati dati var tikt zaudēti datora pārinstalācijas gadījumā). Ja lietotājam ir konts (tipiski 25 MB) uz fakultātes servera PPFAKULTATE, tā koplietojuma resursam (share) ar nosaukumu Users (tajā ir lietotāju mapes) var pieslēgties arī šajā gadījumā, piemēram, programmā Windows Explorer izvelnē Tools ņemot Map Netwok Drive un rakstot \\PPFAKULTATE\Users (vai \\195.13.152.100\Users) un uz vaicājumu ierakstot savu lietotājvārdu, paroli un noteikti neliekot ķeksi datoram tos atcerēties; tad savus failus lietotājs var saglabāt arī uz servera, tajā sameklējot savu mapi; līdzīgi ir iespējasm piemapot arī savu mapi (10 MB) uz Lanet servera, izsakoties \\pdc.lanet.lv\savslietotajvards
2) LU Lanet domēnā ar LU unificēto e-pasta lietotājvārdu, tad kā L disks automātiski piemapojas lietotāja mājas mape (10 MB studentiem, lielāka pasniedzējiem) uz Lanet servera (tajā neaiztikt mapi mail!!!); arī lokālā diska kvota auditoruju datoros ir 10 MB. Arī šajā gadījumā var piemapot fakultātes servera koplietojuma resursu Users (skat. 1. punktu). 3) Domenā PPF ielogoties ir iespējams no datoriem bez pGina ielogošanās memedžera. Tad kā Z disks automātiski piekartējas lietotāja mape. Lietotāja profils izlogojoties tiek saglabāts uz servera. Šajā gadījumā ir ilgāks ielogošanās un izlogošanās laiks (it īpaši ilgs pirmajā reizē, jo tad ielogojoties lokāli izveidojas lietotāja profils un izlogojoties tas pārkopējas uz serveri). Ieguvums ir profilā uz servera saglabāti darbvirsmas ieregulejumi un My Documents, kas tādi paši parādīsies arī ielogojoties ar savu lietotājvārdu citā datorā. Šādi ielogojoties, lietotājam ir tiesības veikt tādu programmu instalācijas, kuras neietekmē operētājsistēmas darbu.
--------------
LU PPF serverim PPFAKULTATE var pieslēgties no datoriem ārpus LU datortīkla, piemēram, no mājām. Šādu iespēju nodrošina LANET datortīkla VPN (skat. serviss.lanet.lv/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=22 ). VPN dod pieeju visam tīklam, arī UNC koplietojuma vietnēm (šārēm) un FTP. VPN risinājums ir atbilstošs mūsdienu drošības prasībām. Ja no Jūsu datora VPN nav iespējams, LANET datortīklam var pieslēgties mazāk parocīgā veidā- ar speciālu Java programmiņu, klikšķinot uz http://serviss.lanet.lv/ sadaļas "Telnet un FTP". Lai varētu pieslegties kādā no šiem veidiem LU datortīklam no mājām, LU studentam vai darbiniekam ir jābūt reģistrētam LANET lietotājam (šis lietotājvārds sakrīt ar saņemto e-pasta adreses *@lanet.lv lietotājvārda daļu, arī parole ir tā pati). Cilvēciņiem, kas neatceras un ir pazaudējuši šos datus, jāgriežas pie atbildīgās sekretāres (ja tas nelīdz- LANET servisā Aspazijas bulvārī 5, ieeja no pagalma, ar personību un studijas apliecinošiem dokumentiem). Pēc tam laimīgais lietotājs vispirms piekļūst internetam sava Internet pakalpojumu sniedzēja noteiktā veidā, tad veic VPN savienojumu ar LANET lietotājvārdu un paroli, bet pēc tam pieslēdzas fakultātes serverim pa FTP vai UNC ar fakultātes servera lietotājvārdu un paroli, un uzvedas godīgi. Lai pa VPN tuneli lietotu to pašu koplietojuma resursu, ko iekšējā tīkāā, mājās My Network Places izspīdina Add Network Place vedni un, lietojot IP adresi, ieraksta tīkla ceļu uz tīmekļa vietni \\195.13.152.100\Users. Neaizmirstiet savu paroli, jo pēc 7 neveiksmīgiem pieslēgšanās mēģinājumiem lietotāja konts tiek atspējots uz 15 minūtēm. Lanet servera mājas mapi var piemapot \\195.13.129.19\savsuservards un dialoga logā ievadot atbilstošā servera lietotājvārdu un paroli
--------------
Ja studentam nav lietotājvārda uz servera, pēc lokālas ielogošanās ar students un st, serverim var pieslēgties kā ciemiņš ar pasniedzēja norādītu ciemiņa lietotājvārdu un paroli, ciemiņš var piekļūt tikai servera mapei Studiju_materiali. Servera PPFAKULTATE mapē Studiju_materiali katrs pasniedzējs var veidot mapes. Noklusēti visiem lietotājiem un ciemiņiem ir lasīšanas tiesības uz šo mapi un apakšmapēm, bet tikai pasniedzēji tajā var veidot savas mapes, uz savu izveidoto mapi atbilstošajam pasniedzējam ir Full control tiesības, ieskaitot iespēju regulēt piekļuves tiesības. Mape Studiju_materiali ir paredzēta, lai pasniedzēji var saglabāt failus (datnes), publicējot tos studentiem (joprojām ir arī otra iespēja, publicēt savā mājas lapā pa FTP). Mapes Studiju_materiali konkrētā pasniedzēja apakšmapē ir izveidota apakšmape Studentu_darbi, kurā studentiem (arī ar ciemiņa pieslēgumu) ir tiesības saglabāt labošanai nododamos failus. Apakšmape Studentu_darbi darbu autentiskuma uzlabošanas dēļ tipiski tiek veidota tā, ka studentiem uz to ir tikai Write un List Folder tiesības, lai tie failus tajā varētu tikai iekopēt ar Copy/Paste, bet pēc tam nevarētu tiem vairs piekļūt. Pasniedzējam arī uz šo mapi ir Full control tiesības, pasniedzējs darbus var labot arī no sava kabineta datora (Win2000/XPProf). Visas šīs mapes administratori var izveidot atbilstoši katra pasniedzēja vēlmēm. Līdz ar to zūd nepieciešamība izmantot pasniedzēja datoru kā serveri (turklāt Win2000/XP neļauj vairāk par 10 savienojumiem).

Īsumā

Ja augstāk lasāmais stāstiņš šķiet par garu vai sarežģītu, tad piedāvājam atcerēšanās minimumu:
1) darba datorā ar MS Windows XP vai MS Windows 2000 var ielogoties ar lietotājvārdu students un paroli st, ja novērojama trešā rinda, tajā jāizvēlas datora vērds (...This Computer),
2) failus jeb datnes var glabāt mapē My Documents izveidotā relatīvi savā mapē, kā arī transportēt ar disketēm, e-pastu vai USB atmiņas spraudņiem,
3) ja ir iegadījies fakultātes servera PPFAKULTATE lietotājvārds un parole, failus var pārkopēt uz PPF serveri; šim nolūkam programmas Windows Explorer izvēlnē Tools ņem Map Netwok Drive un raksta \\PPFAKULTATE\Users vai \\195.13.152.100\Usersun uz vaicājumu ieraksta savu lietotājvārdu, paroli (noteikti neliekot ķeksi publiskajam datoram tos atcerēies), tajā sameklējot savu mapi grupas mapē (ja iepriekšējais lietotājs ir saglabājis savu paroli, piekartētais disks ir jāatvieno un jāpiekarte no jauna, jo vienlaicīgi dators serverim var būt pieslēgts tikai ar vienu lietotājvardu).
4) ja studentam nav lietotājvārda uz servera, pēc lokālas ielogošanās ar students un st, viņš serverim var pieslēgties kā ciemiņš ar pasniedzēja norādītu lietotājvārdu un paroli. 5) auditoriju datoros tiek lietots iesāknēšanās menedžeris pGina, kas dod iespēju arī lokāli datorā ielogoties ar LU unoficēto lietotājvārdu (tas arī LU epastam, LUIS datubāzei, VPN, bezvadu tīklam), tad automātiski kā L disks piemapojas lietotāja mājas pape (10 MB) uz Lanet servera (šo mapi var sasniegt arī ielogojoties citā veidā un paiekartējot \\pdc.lanet.lv\savslietotajvards (no mājām vispirms jāveido VPN tunelis).

Stāstiņš par pieslēgšanos LU PPF Web/FTP serverim 

Paldies!

Kontaktinformācija:
imants.gorbans@lu.lv, A-208
Kaspars Linde, Agris Vaitkevičs, A-214

Stāstiņš atjaunināts 05.09.2005.
 
Count
 


 
 


[Uz sākumlapu] [Fakultāte] [Nodaļas] [Centri] [Studijas] [Tālākizglītība] [Pētniecība] [Projekti] [Studentiem] [Skolēniem] [Mēs un par mums] [Foto] [Saites] [Darbiniekiem] [Lapas karte] [Meklētājs] [Par šo Web vietu]

© LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, 2004.- 2010.
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, LV- 1083, tel. 67034000, ppf@lu.lv, vieta kartē